Inspirace k výuce

Cizí jazyky

 1. Německý jazyk
  ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro děti na 1. stupni ZŠ)
  ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
  testy pro 2. stupeň ZŠ
  Landigo.cz – webové stránky určené pro předzačátečníky až středně pokročilé ve formě cvičení
  Easylingo.com – placené jazykové kurzy pro úplné začátečníky až po mírně pokročilé
  FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
  stupeň ZŠ (placené)
 2. Francouzský jazyk
  ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro děti v předškolním věku
  až po 1. stupeň ZŠ)
  Landigo.cz – webové stránky určené pro předzačátečníky až středně pokročilé ve formě cvičení
  Easylingo.com – placené jazykové kurzy pro úplné začátečníky až po mírně pokročilé
  FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
  stupeň ZŠ (placené)
 3. Italský jazyk
  Landigo.cz – webové stránky určené pro předzačátečníky až středně pokročilé ve formě cvičení
  Easylingo.com – placené jazykové kurzy pro úplné začátečníky pro začátečníky
 4. Španělský jazyk
  Landigo.cz – webové stránky určené pro předzačátečníky až středně pokročilé ve formě cvičení
  Krouzky.cz – webové stránky s nabídkou kroužku španělského jazyka v Pardubicích (formou her,
  komunikace, scének, dialogu) pro děti od 6 do 12 let
  Easylingo.com – placené jazykové kurzy pro úplné začátečníky až po mírně pokročilé
 5. Ruský jazyk
  Easylingo.com – placené jazykové kurzy pro úplné začátečníky pro začátečníky
  FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
  stupeň ZŠ (placené)

Anglický jazyk

kniha Hrátky s angličtinou (autor Radka Kneblová) – pro začátečníky a mírně pokročilé, učení základní
slovní zásoby pomocí hravých cvičení, písní a přísloví
videa – Steve and Maggie (youtube.com) – pro děti v předškolním věku až po 5. třídu
Wow!English – zábavně výukové video příběhy a písničky se Stevem, Maggie a Bobem (především pro
děti v předškolním věku až po 5.třídu)
UčíTelka – pořad České televize pro první stupeň ZŠ
BBC – webové stránky psané v anlickém jazyce pro pokročilejší, procvičení AJ formou článků,videí
zaměřených na dění ve světě a všeobecný přehled
ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro děti v předškolním věku
až po 2. stupeň ZŠ)
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Landigo.cz – webové stránky určené pro předzačátečníky až pokročilé ve formě cvičení
Twinkl.com – webové stránky určené pro předškoláky až po 2.stupeň ZŠ (cvičení, videa, poslech, psaní…)
s možností si procvičit i ostatní předměty (matematiku, geografii, fyziku,chemii, přírodovědu)
Krouzky.cz – webové stránky s nabídkou kroužku anglického jazyka na různých místech ČR (formou her,
komunikace, scének, modelových situací) pro děti od 4 do 12 let
Baby English – krátká česko-anglická videa na youtube.com, kde se malé děti učí pomocí dialogů
anglická slovíčka a slovosled vět
English Singsing – videa na youtube.com, kde se děti učí anglický jazyk pomocí písniček
Jeden svět na školách – webové stránky jsns.cz, kde v sekci Cizojazyčné lekce jsou filmy/dokumenty pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Easylingo.com – placené jazykové kurzy pro úplné začátečníky až po velmi pokročilé
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 1.
a 2. stupeň ZŠ (placené)
Word Fun World – aplikace volně ke stažení pro procvičení anglického jazyka od začátečníků
až po pokročilé ve formě her
Pocket – aplikace volně ke stažení pro procvičení anglického jazyka ve formě článků, poslechu, novinek
ze světa i ze sportu ze všech možných oblastí od začátečníků (4+) až po pokročilé
Toca Boca – aplikace (placené i neplacené) pro procvičení anglického jazyka od začátečníků po pokročilé ve formě her
TikTok – aplikace volně ke stažení pro procvičení anglického jazyka formou krátkých videí ze všech oblastí pro děti od 13 let

Český jazyk

Vyjmenovaná slova v písni – videa na youtube.com (autor Lukáš Truksa)
UčíTelka – pořad České televize pro první stupeň ZŠ
ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ)
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 1. a 2. stupeň ZŠ
hra Zpátky do lavic – společenská kvízová hra, která prověří znalosti z celé ZŠ
Krouzky.cz – webové stránky s nabídkou kroužku českého jazyka na různých místech ČR (formou společných aktivit a pracovních listů) pro děti od 7 do 15 let
Pravopisne.cz – webové stránky s diktáty, cvičeními a testy včetně souhrnu pravidel pro 1. a 2. stupeň ZŠ
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)
ALTER – webové stránky nabízející elektronické a interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (po zaplacení licence)
TAKTIK – webové stránky etaktik.cz nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)

Fyzika

videa – Tomáš Chabada (youtube.com)

Veselá věda

kroužky
• Kroužek vědeckých pokusů (1. – 5.tř.)
• Kroužek TechLab (3.- 6.tř.)
• Kroužek robotiky

příměstské tábory
NEZkreslená věda – popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky na webových
stránkách otevrenaveda.cz
Khan Academy – webové stránky se vzdělávacími videi
ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ)
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 2. stupeň ZŠ
Mgr. Jana Šestáková – webové stránky https://www.zijufyzikou.cz/, kde je výuka ve formě videí (kurzů)
zahrnujících i pokusy (metodou Peer Instruction) pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Učitel do domu – vzdělávací videa na youtube.com pro 2. stupeň ZŠ
Rande s Fyzikou – vzdělávací videa na České televizi pro 2. stupeň ZŠ
Twinkl.com – webové stránky v anglickém jazyce určené pro předškoláky až po 2.stupeň ZŠ s možností
si procvičit i fyziku (cvičení, videa)
Krouzky.cz – webové stránky s nabídkou kroužků fyziky (např. Badatelský klub, Elektrokroužky) na
různých místech ČR (formou her, pokusů) pro děti od 6 do 12 let

FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
stupeň ZŠ (placené)
TAKTIK – webové stránky etaktik.cz nabízející interaktivní učebnice pro 2. stupeň ZŠ (placené)
VIDA – zábavný vědecký park u brněnského výstaviště pro všechny věkové kategorie, kde jsou
představení s pokusy

Chemie

videa – Tomáš Chabada (youtube.com)
Veselá věda – kroužky např. Veselá věda pro mateřské školky (5 -7 let)
Khan Academy – webové stránky se vzdělávacími videi
ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ)
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 8. a 9. třídu ZŠ
Twinkl.com – webové stránky v anglickém jazyce určené pro předškoláky až po 2.stupeň ZŠ s možností
procvičit si i chemii (cvičení, videa)
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 2. stupeň ZŠ (placené)

Matematika

UčíTelka – pořad České televize pro první stupeň ZŠ
Khan Academy – webové stránky s procvičovacími úlohami, instruktážními videi
a personalizovanou studijní nástěnkou (pro děti od předškolního věku)
ČT edu – pořad České televize (vzdělávací videa a pracovní listy pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ)
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Učitel do domu – vzdělávací videa na youtube.com pro 1. a 2. stupeň ZŠ
hra Zpátky do lavic – společenská kvízová hra, která prověří znalosti z celé ZŠ
Twinkl.com – webové stránky určené pro předškoláky až po 2.stupeň ZŠ v anglickém jazyce s možností
si procvičit i matematiku (cvičení, videa)
Krouzky.cz – webové stránky s nabídkou kroužku matematiky na různých místech ČR pro děti
od 11 do 15 let
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 1.
a 2. stupeň ZŠ (placené)
ALTER – webové stránky nabízející elektronické a interaktivní učebnice pro 1. stupeň ZŠ
(po zaplacení licence)
TAKTIK – webové stránky etaktik.cz nabízející interaktivní učebnice pro 1. stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)
E-matematika.cz – webové sránky nabízející úlohy, písemné práce, výkladové a teoretické texty,
matematické návody a triky, různé pomůcky a matematické tabulky od 3. třídy

Příroda/přírodověda/prvouka

časopis National Geographic – články, cvičení, kvízy (vydávaný každý měsíc)
kniha Abecedou za přírodou + pracovní sešit Abecedou za přírodou (autor Stanislava Šejblová)
pro děti od 5 let – kniha doplněná o básničky, spojovačky, naučné příběhy, návody na tvoření a krásné
ilustrace
Prima Zoom – dokumentárně vzdělávací televizní kanál
Paxi – kreslená videa na youtube.com pro děti ve věku 6 – 12 let)
Veselá věda
kroužky – Kroužek vědeckých pokusů (1 – 5.tř.)
příměstské tábory
pobytové tábory
NEZkreslená věda – popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky na webových
stránkách otevrenaveda.cz
UčíTelka – pořad České televize pro první stupeň ZŠ (videa Člověk a jeho svět)
ČT edu – pořad České televize rozdělený na:
• Prvouka – vzdělávací videa a pracovní listy pro 1. stupeň ZŠ• Přírodověda Vlastivěda – vzdělávací videa a pracovní listy pro 1. stupeň ZŠ
• Přírodopis – vzdělávací videa a pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ
• Ekologie – vzdělávací videa a pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ
Jindřich Polák – webové stránky http://www.jindrichpolak.wz.cz/ s učebními materiály (texty) v sekci
„Encyklopedie“
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Učitel do domu – vzdělávací videa na youtube.com pro 1. stupeň ZŠ
hra Zpátky do lavic – společenská kvízová hra, která prověří znalosti z celé ZŠ
Zázraky přírody – pořad na České televizi (skončila licence)
Twinkl.com – webové stránky v anglickém jazyce určené pro předškoláky až po 2.stupeň ZŠ s možností
si procvičit i přírodovědu (cvičení, videa)
Krouzky.cz – webové stránky s nabídkou kroužku přírodovědy (např. O zvířatech se zvířaty) v Praze
(formou her) pro děti na1. stupni ZŠ
Jeden svět na školách – webové stránky jsns.cz, kde v sekci Životní prostředí jsou filmy/dokumenty pro 1.
a 2. stupeň ZŠ
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 1.
a 2. stupeň ZŠ (placené)
ALTER – webové stránky nabízející elektronické a interaktivní učebnice pro 1. stupeň ZŠ
(po zaplacení licence)
TAKTIK – webové stránky etaktik.cz nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)

Občanská nauka

časopis National Geographic – články, cvičení, kvízy (vydávaný každý měsíc)
UčíTelka – pořad České televize pro první stupeň ZŠ (videa Člověk a jeho svět)
BBC – webové stránky psané v anlickém jazyce pro pokročilejší (novinky ze světa, sportu, všeobecný
přehled)
ČT edu – pořad České televize se vzdělávacími videi a pracovními listy. Občanská nauka je zde
ve více předmětech např.
• Člověk a společnost – vzdělávací videa a pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ
• Globální rozvojové vzdělávání – vzdělávací videa a pracovní listy pro 1. a 2. stupeň ZŠ
hra Zpátky do lavic – společenská kvízová hra, která prověří znalosti z celé ZŠ
Jeden svět na školách – webové stránky jsns.cz, kde v sekci Životní prostředí jsou filmy/dokumenty pro 1.
a 2. stupeň ZŠ
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 2. stupeň ZŠ (placené)

Dějiny

Dějiny udatného českého národa – kreslený seriál pro děti na stránkách České televize
Prima Zoom – dokumentárně vzdělávací televizní kanál
DějePIC! – výuková videa a kvízy na stránkách České televize
ČT edu – pořad České televize se vzdělávacími videi a pracovními listy
• Dějepis – vzdělávací videa a pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy od 5. po 9. třídu ZŠ
Učitel do domu – vzdělávací videa na youtube.com pro 1. stupeň ZŠ
Kompas času – vybraná videa na youtube.com pro 1. a 2. stupeň ZŠ (plná verze na ČT nemá aktuálně
licenci)
hra Zpátky do lavic – společenská kvízová hra, která prověří znalosti z celé ZŠ
Jeden svět na školách – webové stránky jsns.cz, kde v sekci Moderní československé dějiny jsou
filmy/dokumenty pro 1. a 2. stupeň ZŠ
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 1.
a 2. stupeň ZŠ (placené)
TAKTIK – webové stránky etaktik.cz nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ (placené)
Byl jednou jeden… – kreslená videa dostupná na youtube.com pro děti na 1. stupni ZŠ

Geografie

Jindřich Polák – webové stránky http://www.jindrichpolak.wz.cz/ s učebními materiály pro 2. stupeň ZŠ
(prezentace,mapy,elektronická učebnice, videa, testy,hry, křížovky)
ZŠ a MŠ Chřibská – webové stránky https://www.zs-chribska.cz/domskolaci, kde jsou volně dostupné
testy pro 2. stupeň ZŠ
hra Zpátky do lavic – společenská kvízová hra, která prověří znalosti z celé ZŠ
Twinkl.com – webové stránky v anglickém jazyce určené pro předškoláky až po 2.stupeň ZŠ s možností
si procvičit i geografii (cvičení, videa)
FRAUS – webové stránky nabízející interaktivní učebnice a pracovní sešity ve formátu Flexibooks pro 2.
stupeň ZŠ (placené)
TAKTIK – webové stránky etaktik.cz nabízející interaktivní učebnice pro 2. stupeň ZŠ (placené)
NOVÁ ŠKOLA – webové stránky nabízející interaktivní učebnice pro 2. stupeň ZŠ (placené)